Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Referencie

Najvýznamnejšie konkurzné konania:

Novácke Chemické Závody, a.s.

Najväčšie konkurzné konanie v histórii Slovenskej republiky s prevádzkovaním podniku aj počas konkurzného konania, pričom ešte v roku 2009 NCHZ zamestnávala 1 700 zamestnancov. Pohľadávky veriteľov boli približne vo výške 120 miliónov EUR.

Novácke Chemické Závody, a.s.

Petrochema, a.s.

Konkurz poprednej slovenskej petrochemickej spoločnosti, ktorá v minulosti zamestnávala približne 1 400 zamestnancov.

Petrochema, a.s.

Radoma, a.s.

Konkurzné konanie známeho slovenského výrobcu mrazených výrobkov.

Radoma, a.s.

ORCO Blumentálska a.s.

Konkurz developerskej spoločnosti – člena celosvetovej siete. Predmetom speňažovania v konkurze bol bývalý areál pivovaru Stein, nachádzajúci sa v centre Bratislavy.

ORCO Blumentálska a.s.

Najvýznamnejšie reštrukturalizačné konania:

STEEL TRANS s.r.o.

Ukončená reštrukturalizácia najväčšej špedičnej spoločnosti zameriavajúcej sa na tranzit oceľových výrobkov v strednej Európe, ktorá zamestnáva viac ako 400 zamestnancov. Nároky veriteľov boli približne vo výške 40 miliónov EUR.

STEEL TRANS s.r.o.

BRC Property, a.s.

Ukončená reštrukturalizácia známeho štvorhviezdičkového hotela – Park Inn Hotel Danube v historickom centre Bratislavy (250 izieb a viac ako 50 zamestnancov). Pohľadávky veriteľov presahovali sumu 40 miliónov EUR.

BRC Property, a.s.

METALEX, a.s.

Reštrukturalizácia etablovanej slovenskej spoločnosti v oblasti spracovania a predaja hutníckeho materiálu s približne 100 zamestnancami a piatimi prevádzkami na území Slovenskej republiky.

METALEX, a.s.

FENESTRA Sk, spol. s r.o.

Reštrukturalizácia jedného z najväčších domácich výrobcov plastových a hliníkových okien, dverí a špeciálnych konštrukcií na slovenskom trhu s viac ako 200 zamestnancami a piatimi obchodnými zastúpeniami.

FENESTRA Sk, spol. s r.o.

Office Center Poštová, s.r.o.

Reštrukturalizácia administratívneho centra nachádzajúceho sa v historickom centre Bratislavy.

Office Center Poštová, s.r.o.

Nemocnica s Poliklinikou – VAŠE ZDRAVIE n.o.

Ukončené reštrukturalizačné konanie nemocnice v okresnom meste Zvolen.

Nemocnica s Poliklinikou – VAŠE ZDRAVIE n.o.