Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Kariéra

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. je rýchlo rastúcou správcovskou spoločnosťou, ktorá neustále hľadá nových šikovných ľudí. Ak sa chcete stať členom nášho tímu, vyplňte prosím tento formulár:

Kontaktné údaje

Pracovná pozícia

Vzdelanie

Pracovné skúsenosti

Jazykové znalosti

Iné

 Áno Nie
 Výslovne súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov vo vlastnom informačnom systéme Slovenskej správcovskej a reštrukturalizačnej, k.s. pre účely výberového konania na zvolenú pracovnú pozíciu (a to aj výberového konania, ktoré sa uskutoční v budúcnosti) a v prípade úspešného prijatia do zamestnania pre pracovnoprávne účely. Doba platnosti tohto súhlasu je na dobu neurčitú. Zároveň som si vedomý, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený písomne kedykoľvek odvolať. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári poskytol/poskytla sú pravdivé.
Please leave this field empty.