Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Reštrukturalizácia

viac o reštrukturalizácii

Oddlženie

viac o oddlženií

O spoločnosti SSR, k.s.

Naša spoločnosť ponúka svoje služby v oblasti riešenia insolvencie pre širokú škálu klientov z rôznych sektorov slovenského hospodárstva tak v postavení dlžníkov ako aj veriteľov. História našej spoločnosti siaha do roku 2008, čo ju radí medzi najstaršie správcovské spoločnosti na území Slovenskej republiky.

Počas svojej činnosti vykonávala naša spoločnosť funkciu správcu v jedných z najväčších konkurzných a reštrukturalizačných konaniach na Slovensku. V rámci našich skúseností tak došlo k vyprofilovaniu vedúcich partnerov našej správcovskej spoločnosti, ktorí sú podporovaní širokým a odborne zdatným tímom právnych a ekonomických poradcov. Sme hrdí na to, že sa naša spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. zaradila medzi lídrov medzi poskytovateľmi služieb riešenia insolvencie na území Slovenska.

Viac o spoločnosti